Skip to content
Strona główna » Białowieski Park Narodowy Informacje » Białowieski Park Narodowy Logo

Białowieski Park Narodowy Logo

Logo Białowieskiego Parku Narodowego przedstawia głowę żubra, co nawiązuje do charakterystycznego gatunku, który zamieszkuje Puszczę Białowieską. Żubr jest jednym z symboli Parku Narodowego oraz jednym z największych ssaków Europy. Należy zaznaczyć, że głowa żubra na tle zieleni symbolizuje harmonijne połączenie natury i dziedzictwa kulturowego regionu, którym jest Puszcza Białowieska. Logo jest wykorzystywane na oficjalnych dokumentach i materiałach promocyjnych Parku Narodowego.

Dlaczego logo Białowieskiego Parku Narodowego przedstawia żubra?

Należy wiedzieć, że logo Białowieskiego Parku Narodowego przedstawia żubra ze względu na jego symboliczne znaczenie w kulturze polskiej oraz ze względu na znaczenie tego gatunku dla samego parku. Żubr to gatunek, który zasługuje na szczególną ochronę, ponieważ jest to jeden z największych ssaków Europy, który był bliski wyginięciu na początku XX wieku. Dzięki intensywnym działaniom ochronnym populacja żubrów powoli się odradza, co stanowi jedno z największych osiągnięć w dziedzinie ochrony przyrody.

Wybór żubra na logo Białowieskiego Parku Narodowego nie jest przypadkowy. Park jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie żyją żubry na wolności. Symboliczne znaczenie tego zwierzęcia wynika z jego siły, wolności i niezależności, co idealnie oddaje ideały, jakimi kieruje się Park. Logo z żubrem symbolizuje przyrodę i dziką, dziewiczą puszczańską przyrodę, która jest głównym celem ochrony w Parku. Warto dodać, że żubry to także element ważny dla kultury i historii Polski. W przeszłości wizerunki żubrów pojawiały się na herbach i pieczęciach szlacheckich. Zatem, logo Białowieskiego Parku Narodowego z żubrem stanowi także hołd dla tradycji i kultury polskiej.

Co jest symbolem Białowieskiego Parku Narodowego?

Symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest żubr, czyli  największy ssak lądowy Europy. To zwierzę stało się ikoną parku, ponieważ przez wiele lat było ono na skraju wyginięcia. Dzięki ochronie w Puszczy Białowieskiej oraz programom restytucyjnym populacja żubrów zaczęła powoli rosnąć i odzyskać swoje naturalne środowisko. Właśnie dlatego żubr stał się symbolem parku, który przypomina o potrzebie ochrony dzikiej przyrody i dbałości o zagrożone gatunki. Jego wizerunek pojawia się nie tylko na logo parku, ale również w wielu materiałach promocyjnych. 

Inne serwisy